Konst med samvete - Hugh Leeman

Denna lysande ny video av San Francisco-baserade franska filmare Clemence Demerliac på konst med ett socialt samvete har en intervju med gatukonstnären Hugh LeemanI att ta bort annons affischer och skyltar från innerstaden gator, är Leemans höga ambition att ändra annonsens ursprungliga avsikt från att rikta vår vardagakonsumtion till något som bättre speglar människors idéer i vårt samhälle. Genom denna nya kontextualisering, hoppas han att visa inte bara ämnen, men vårt samhälle, i en ny och värdigt ljus.

Många har sagt att gatukonstnärer är bara en plåga för samhället? Det Leeman gör visar den sanna skönheten i kreatitivitet, att hjälpa andra genom sitt hantverk.Kommentarer

Populära inlägg